Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Nowa stawka za odpady

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Subkowy Nr XXX/212/21 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 5014) opłaty od 1 lutego 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku nieruchomości zamieszkałej: 30 zł od osoby za miesiąc.

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.

Ustala się ulgę za kompostownik w wysokości 3 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną. Ulga nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych.

Ważne: osoby, które chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć nową deklarację.

Nową deklarację muszą złożyć też osoby, które dotychczas zbierały odpady wyłącznie w sposób zmieszany.

 

W przypadku nieruchomości użyteczności publicznej oraz części niemieszkalnej nieruchomości mieszanych ustala się stawkę za opłatę w wysokości:

1)za pojemnik 120 litrów ? 18,00 zł;

2)za pojemnik 240 litrów ? 36,00 zł;

4)za pojemnik 1100 litrów ? 165,00 zł.

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy zadeklarować odpowiednie pojemniki i ich liczbę, pomnożyć ich liczbę przez stawkę i zsumować.

Ważne: właściciele (użytkownicy) nieruchomości mieszanych muszą złożyć deklarację obejmującą obie części nieruchomości (tj. mieszkalną i usługową).

W przypadku nieruchomości mieszanych należy zsumować obie stawki odpadów.

 

Uwaga:

1) w przypadku stwierdzenia nieprowadzenia zbiórki selektywnej ? zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości dwukrotności ww. stawek;

2) podlega karze grzywny ten, kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne ? zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Banery/Logo