Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Szkoła w Subkowach

Krajobraz

Wiosna - Gmina Subkowy, bocian,

Wiosna - Gmina Subkowy, bocian

Wiosna - Gmina Subkowy

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dla projektu uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2021 rok

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXIX/263/10 Rady Gminy w Subkowach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 4, poz. 135) Wójt Gminy Subkowy poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Formularz uwag do projektu programu pobrać można ze strony www.subkowy.pl  www.bip.subkowy.pl oraz w Urzędzie Gminy w Subkowach.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje w terminie do 9 grudnia 2020 r., złożone  na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Subkowach lub przesłane w wersji elektronicznej na adres: urzad@subkowy.pl

 

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.subkowy.pl, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

W sprawie programu współpracy informacji udziela Ewa Bartczak, inspektor w Urzędzie Gminy w Subkowach, pok. nr 10, tel. 58 5368501,521,529,530,532 wew. 57.

 

 

 

Subkowy, dnia 24 listopada 2020 r.

 

Wójt

Mirosław Murzydło

Banery/Logo